Sozialstation - Ambulante Pflege
W e i d e n

Anschrift

Sozialstation Friedrich-Ebert-Str. 37 92637 Weiden Telefon: 0961 762295-21 Fax: +49 961 762295-69 Web: www.sozialstation.diakonieweiden.de E-Mail: sozialstation@diakonie-weiden.de Ansprechpartner Pflegedienstleitung Tanja Wittmann Tel.: 0961 762295-21 tanja.wittmann@diakonie-weiden.de Stellvertretende Pflegedienstleitung Marianne Stelzl Tel.: 0961 762295-21 Stellvertretende Pflegedienstleitung Angelika Zürcher Tel.: 0961 762295-21 angelika.zuercher@diakonie-weiden.de
 Diakonisches Werk Weiden e.V.  Diakonisches Werk Weiden e.V.
Verwaltung/Abrechnung Gudrun Oelmann Tel.: 0961 762295-27 gudrun.oelmann@diakonie-weiden.de Beauftragte für Medizinproduktesicherheit Marion Troppmann Tel.: 0961 38931 - 13 mpb@diakonie-weiden.de

Anschrift

Sozialstation Friedrich-Ebert-Str. 37 92637 Weiden Telefon: 0961 762295-21 Fax: +49 961 762295-69 Web: www.sozialstation.diakonieweiden.de EMail: sozialstation@diakonie-weiden.de Ansprechpartner Pflegedienstleitung Tanja Wittmann Tel.: 0961 762295-21 tanja.wittmann@diakonie-weiden.de Stellvertretende Pflegedienstleitung Marianne Stelzl Tel.: 0961 762295-21 Stellvertretende Pflegedienstleitung Angelika Zürcher Tel.: 0961 762295-21 angelika.zuercher@diakonie-weiden.de Verwaltung/Abrechnung Gudrun Oelmann Tel.: 0961 762295-27 gudrun.oelmann@diakonie-weiden.de Beauftragte für Medizinproduktesicherheit Marion Troppmann Tel.: 0961 38931 - 13 mpb@diakonie-weiden.de
Sozialstation-Amb. Pflege
W e i d e n
 Diakonisches Werk Weiden e.V.  Diakonisches Werk Weiden e.V.